05 - 10 - 2012
Software společnosti Signotec GmbH. signoSign/mobile pro operační systém iOS získal certifikát TÜV Saarland
Software signoSign/mobile pro operační systém iOS byl vyvinut pro podepisování na tabletech iPAD. V rámci certifikačního řízení byla testována zejména bezpečnost datových přenosů, zajištění proti pokusům o manipulaci s daty a zajištění bezpečnosti citlivých údajů. Dalším požadavkem bylo snadné a rychlé rozpoznání změn v podepsaných PDF dokumentech v případech pokusů o manipulaci s již podepsaným textem. V rámci testů byl rovněž brán zřetel na jednoduchou obsluhu software.
Software signoSign/mobile podporuje PDF-Archiv-Standard PDF A/1b (ISO 19005-1:2005) a odpovídá normě BiPro 262.