software
pro biometrický
podpis dostanete
opravdu kamkoli
signoSign/Web
signoSign/Web je JAVA Applet, připravený pro rychlou integraci do vašich on-line aplikací.

PDF dokumenty mohou být prostřednictvím sigoSign/Web zobrazovány v prohlížeči a následně s nimi lze dále pracovat.

Výhodou je, že prostřednictvím Signotec Padu mohou být tyto dokumenty podepisovány na webovém rozhraní. Díky inteligentnímu rozpoznávání polí může být podpis v takových dokumentech umísťován automaticky. Po úspěšném podpisu jsou dokumenty nahrány zpět na server.


Certifikace
tuv
made in germany
Základní informace
Základní funkcionality
+

•    Na straně klienta není možná žádná konfigurace, protože program je plně řízen na straně serveru.
•    Při nastavení softwaru můžeme povolit, nebo zakázat lokální ukládání dokumentů.
•    Můžeme převést nebo vynutit ukládání dokumentů formou dialogu.
•    Lze odstranit biometrická data na lokálním úložišti.
•    Lze kombinovat http upload a lokální ukládání dokumentů.
•    Lze pevně nastavit URL adresu pro nahrání dokumentu.
•    Lze volat služby na pozadí po úspěšném uložení dokumentu.
•    Šifrování biometrických dat je zajištěno prostřednictvím X509 certifikátu.
•    Lze vést několik dialogů při podepisování dokumentů.