PODEPISUJTE SVOJE
DOKUMENTY NA
TABLETU ČI TELEFONU
Nepotřebujete speciální podpisové zařízení - stačí
vám váš tablet nebo telefon s běžným operačním
systémem. Díky aplikaci signoSign/mobile můžete
využívat efektivitu a bezpečnost biometrického
podpisu kdekoli.
signoSign/2
Na mobilních zařízeních s operačním systémem Windows 7, Windows 8 a Windows 10 můžete naplno využít hlavní softwarový nástroj společnosti Signotec - signoSign/2.

SW signoSign/2 je plně funkčním softwarem, který lze uživatelsky snadno instalovat na pracovní stanice a využívat veškeré níže popsané funkcionality

Tam, kde je to účelné, jej lze zahrnout a integrovat do rozsáhlých řešení, která jsou budována s cílem omezit dokumenty v listinné podobě a vynechat, případně omezit, digitalizaci listinných dokumentů. Integrace přináší výhody ve formě zrychlení firemních procesů, rychlý přístup k informacím uloženým v dokumentech a snadné vyhledávání v obsahu takto podepsaných dokumentů.

Zavedení signoSign/2 sníží vynaložené náklady společnosti spojené s digitalizací/přepisy dokumentů,
s kopírováním, skenováním, tiskem, distribucí a klasickou archivací listinných dokumentů až o 80 %. Je vyloučeno riziko vzniku chyb při přepisu dokumentů.

Podobnou funkcionalitu jako signoSign/2 lze rovněž získat prostřednictvím API software pokud bude funkcionalita biometrického podpisu implementována přímo do požadované aplikace.

Software signoSign/2 je program, který převede data z různých formátů do PDF formátu a následně data
v PDF formátu umožní podepsat vlastnoručním podpisem v elektronické formě. Podpis v dokumentu má podobu obrázku a zároveň jsou uloženy jedinečné charakteristiky podpisu v takzvaném digsig field, který je neoddělitelnou a neměnitelnou součástí tzv. PDF – A standard dokumentů společnosti Adobe určených pro dlouhodobou archivaci. Dokument lze připodepsat, nelze jej však měnit, což má za následek vysokou validitu obsahu takto podepsaného dokumentu.

V případě potřeby lze prostřednictvím auditního softwaru zkoumat pravost podpisu.

Biometricky podepsané dokumenty lze ukládat v určených úložištích, odesílat e-mailem a pracovat s nimi v podobném režimu jako s dokumenty v listinné podobě.

Dokumenty lze opatřit i časovým razítkem, případně elektronickým podpisem.Certifikace
tuv
made in germany