PODEPISUJTE SVOJE
DOKUMENTY NA
TABLETU ČI TELEFONU
Nepotřebujete speciální podpisové zařízení - stačí
vám váš tablet nebo telefon s běžným operačním
systémem. Díky aplikaci signoSign/mobile můžete
využívat efektivitu a bezpečnost biometrického
podpisu kdekoli.
signoSign/mobile pro iPad/iPhone
SW signoSign/mobile umožňuje používat iPhone, nebo iPad pro podepisování dokumentů, což může zrychlit a zefektivnit procesy ve firmě nebo v úřadě.

Aplikace signoSign/mobile umožňuje bezpečně vkládat vlastnoruční podpis do PDF dokumentů.

Elektronické dokumenty podepsané tímto způsobem lze kdykoliv, kdekoliv a kýmkoliv kontrolovat zda nebyla narušena důvěryhodnost dokumentu.

Podpisy jsou zaznamenány přímo do elektronického dokumentu, jsou chráněny elektronickým certifikátem a lze je ověřovat že jsou platné.

signoSign/mobile je webová služba a její funkce vyžadují backend server.

Tato nabídka je cílena exkluzivně pro společnosti.

Systém je certifikován TÜV Süd a ISO 27001.

Systém může běžet ve Vašem prostředí.


Certifikace
tuv
made in germany
Základní informace
Charakteristika
+

Aplikace vyžaduje on-line připojení k serveru. Hosting je z tohoto pohledu optimálním řešením, které nabízí optimální ochranu ve vztahu k dostupnosti, spolehlivosti, integritě a autenticitě dat.

Podepisování PDF dokumentů - PDF dokumenty mohou být otevírány jinými aplikacemi a vyplňovány a podepisovány na iPadu
Editace formulářových polí – do PDF formuářů může být zapisováno a následně v nich mohou být ukládány změny, pokud obsahují formulářová pole
Přidání pole podpisů – podpisová pole pro zaznamenání podpisu mohou být přikládána ručně
Tisk dokumentů – převod elektronických dokumentů do listinné podoby je možný za použití tiskáren, které jsou pro tento typ zařízení běžně užívané
Odesílání dokumentů – odesílání elektronických dokumentů je možné prostřednictvím e-mailu.
GPS data k podpisu – součástí podpisu mohou být souřadnice GPS, stejně tak i datum a čas.
Fotografie – spolu s podpisem mohou být vkládány i fotografie
Integrace do stávajících webových aplikací – signoSign může být integrován do stávajících webových aplikací (podepisovací komponenty mohou být volány přímo z těchto webových aplikací)
Podpora hyperlinků PDF a SGN polí – odkazy na webových stránkách na *.PDF a *.SGN soubory lze otevřít přímo, pro podepisování a editaci (tato možnost je podporována prostředím signoSign/Web)
Soulad s normou pro PDF archiv – PDF archivace dle PDF/A-1 (ISO 19005 – 1:2005) je podporována tak, aby dokumenty bylo možné číst i po několika letech
BiPRO kompatibilita – Standard 262 definuje způsob podepisování v procesech pojišťovnictví, průmyslu a dalších oborech podnikání tam, kde jsou požadována prohlášení o souhlasu
Žádná data mimo firmu – pokud jsou data ukládána v rámci firmy, mohou být služby provozovány v samostatné aplikaci (to je umožněno v Enterprise verzi nebo ve verzi vyšší)
Systémové požadavky pro aplikaci – IPad 2, nebo 3, iOS verze 5.0 nebo vyšší. Pro přikládání GPS souřadnic je požadována funkcionalita 3G


Důležité informace
+

Vysoká úroveň bezpečnosti – dokumenty podepsané pomocí signoSign/mobile jsou chráněny proti manipulaci a zneužití a lze je kontrolovat například prostřednictvím Adobe Reader
ISO kompatibilita – Dokumenty jsou ve formátu PDF/A podle normy ISO 19005:2005
Certifikáty – Podpora X.509/PKCS # 7
Charakteristiky podpisu – veškeré biometrické údaje jsou ukládány do dokumentu, nejen samotný obrázek podpisu (šifrování je zajištěno prostřednictvím standardu RSA a privátním klíčem, který je bezpečně uložen)
Fotoaparát – pomocí fotoaparátu lze vyfotit podepisující se osobu, její identifikační doklady a tyto fotografie pak mohou být nedílnou součástí podpisu, nebo mohou být přidány jako další strana PDF dokumentu
Geografická pozice – GPS data lze rovněž ukládat k podpisu
Podpisová pole – podpisová pole mohou být v rámci dokumentu umístěna libovolně, nebo může být využito předdefinovaného pole
Pole ve formuláři – mohou být předdefinována a pohyb mezi nimi může být prostřednictvím tabulátoru
Zoom – na možnosti zoom v rámci obrazovky se nic nemění
Ergonomie – jednoduché a intuitivní ovládání
Podpora aplikace signoSign/Web – lze ukládat kontrolní parametry pro aplikaci v dokumentu PDF
BiPRO – je dodržen standard 262, který definuje způsob podepisování v pojišťovnictví, kde je vyžadováno prohlášení o souhlasu
Rozhraní – In/Out funkce rozhraní do systému která využívá signoSign/Web, cloudové systémy, jakými jsou například DropBox, e-mail, napojení na existující archivy
eDocBox – rozhraní pro workflow systém
Serverově orientované funkcionalita – CSV import, správa uživatelů a zařízení, správa certifikátů
Vyzkoušet signoSign mobile App for iPad
+